Heeft netwerken de toekomst? - Ada Knol

Heeft netwerken de toekomst? - Ada Knol

Heeft netwerken de toekomst? - Ada Knol

Tijdens de bijeenkomst van het Netwerk Gilde afgelopen dinsdag 27 mei discussieerden 17 deelnemers van verschillende netwerken over de toekomst van netwerken.

De redenen waarom mensen zich aansluiten bij een (commercieel) netwerk zijn divers, maar één reden voerde toch wel de boventoon: Klussen halen. Veel mensen verwachten uit het netwerk waar ze zich bij aan sluiten opdrachten. De indruk is dat er meer gehaald wordt dan gebracht. En juist daarin zit de essentie van oprecht netwerken. Je haalt eruit wat je erin stopt. En wanneer je geen investering doet in je netwerk, hoef je ook niet al te veel terug te verwachten.

Andere redenen om te netwerken zijn kennis delen, informatie uitwisselen, 'sparren' met gelijkgestemden en niet te vergeten plezier maken. Netwerken blijft leuk zolang je ook interesse voor de mens blijft tonen. Een voorbeeld werd aangehaald van iemand die al weer op zoek naar de volgende kandidaat was zodra uit het gesprek duidelijk werd dat er geen opdracht uit te halen viel. Je voelt je als mens dan snel aan de kant gezet, terwijl mensen zaken doen met mensen. Die bewuste persoon zal je niet snel aanbevelen bij je vrienden.

Aanbevelen blijft sowieso een heikel punt. Wanneer je iemand aanbeveelt, wil je wel zeker weten dat het contact goed wordt opgevolgd. En je wilt ook zeker weten dat diegene die je voorstelt, goed werk gaat leveren. Wat je wilt voorkomen, is dat jij volgende keer een contact kwijt bent omdat deze persoon nu rechtstreeks naar binnen kan bij desbetreffende klant.

De algemene indruk deze middag was dat er een overvloed aan netwerken is. Maar dat er wel een verschil in niveau is. Er zijn netwerken zoals Open Coffee die laagdrempelig zijn en daardoor ook minder commitment van de deelnemers vragen. Daar tegenover staat een netwerk zoals BNI, dat juist hoog entreegeld en hoge commerciële inspanningsverplichting vraagt. Voor ieder is er wel een geschikt netwerk te vinden en Netwerkgids Nederland helpt je het juiste netwerk voor jou te vinden.

De deelnemers waren erover eens dat netwerken essentieel blijft ondanks inzet van digitale middelen zoals social media en webinars. Mensen willen toch graag mensen ontmoeten. Dat je daarbij je doelstelling en je vraagstelling helder dient te hebben, is belangrijk. Zodat je gericht gesprekken kan voeren, waarbij vragen om hulp is toegestaan. Hulp bieden en hulp vragen is meer dan gewoon binnen netwerkgesprekken. Maak er gebruik van en vergroot zo je netwerk.

De Romeinen legden wegen aan als infrastructuur netwerk waarmee ze hun Romeinse Rijk jarenlang konden regeren. De Romeinen waren niet de eersten die wegen bouwden, maar wel ongeëvenaard wat betreft de uitgestrektheid van hun wegennet en de verfijning van hun wegenbouwkundige technieken. In netwerken van nu draait het om mensen. Als bruggenbouwer en netwerker ondersteun je elkaar en daarmee bereid je de weg voor de toekomst.

 

Netwerkgids Nederland Netwerk Gilde Rederij Schuttevaer