NCZ | Netwerk Clientenraden in de Zorg

NCZ | Netwerk Clientenraden in de Zorg

NCZ | Netwerk Clientenraden in de Zorg

Het NCZ is een professioneel kennis- en leernetwerk van en voor cliëntenraden in de zorg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics

Netwerk informatie

Soort netwerk: Brancheorganisatie
Oprichting:  1 januari 2000
Aantal bijeenkomsten: 13-52
Indicatie prijs: €100 - €499
Toelatingseisen: Zijnde een (Centrale)Cliëntenraad of ander medezeggenschapsorgaan (of in oprichting)van een instelling voor wonen, welzijn of zorg. Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, Thuiszorg, Verpleeg en Verzorging, huisartsenpraktijken/maatschappen, revalidatieklinieken, expertisecentra, privéklinieken, maatschappelijke dienstverlening, GGZ instellingen, bewonerscommissies, huurdersverenigingen, welzijnsorganisaties, Gemeenten, WMO-raden.
Website: www.ncz.nl
Dekkingsgebied: Landelijk
Adres: 
Postcode: 6924 AH, Loo

NCZ | Netwerk Clientenraden in de Zorg Waardeer dit netwerk: